top of page

[號外!!!] 中銀青少年發展計劃港九小學分區劍擊比賽 參賽者名單出咗喇!! 睇完分享比身邊有份比賽嘅劍友啦!😉

已更新:2021年10月30日

廢話唔多講,參賽者名單出咗喇,想知自己嗰區有咩對手,仲諗?Click 入下面條link睇吓啦!最後,唔想錯過劍擊日記嘅內容,快啲註冊成為我們會員、LIKE我哋嘅FACEBOOK 專頁、INSTAGRAM,分享比更多身邊嘅劍友啦!214 次查看0 則留言
文章: Blog2_Post
bottom of page